મહિલા પિતૃપ્રધાન સમાજ ઉથલાવી પાડવા જ જોઈએ.


બધાને યોનિ શા ધિક્કાર નથી?

યોનિ માટે ગંદા હોઇ શા માટે ગણવામાં આવે છે?

તે છે, કારણ કે યોનિમાર્ગમાં નવી જીવન આવે છે. તે જન્મ આપે છે.

નર જન્મ નથી આપી શકે છે.

કેટલાક પુરુષો સંદેહશીલ છે, કારણ કે સ્ત્રીઓ ગર્ભવતી હોઇ શકે છે અને જન્મ આપી શકે છે.

તેથી, યોનિ કેટલાક પુરુષો દ્વારા નફરત છે.

તેઓ ઘણી વખત યોનિ બળાત્કાર. તેઓ તેને સજા કરવા માંગો છો.

પુરુષોની સ્ત્રીઓ હોસ્પિટલો જન્મ આપવા માંગો છો. તેઓ સ્ત્રીઓ જન્મ આપી શકાય મદદ કરવા માંગો છો. પરંતુ શક્તિશાળી મહિલા મદદ જરૂર નથી. તેઓ શક્તિશાળી મહિલાઓ ન ગમે નથી.

તેઓ માટે તેની ગંધ રક્ષણ કરવા માંગો છો, જેથી તેઓ સ્ત્રીઓ પરફ્યુમ્સની વાપરવા માટે દબાણ કરો. તેઓ ગંધ વિશે સ્ત્રીઓ પીંજવું. પરંતુ પુરુષો પણ ખરાબ સુગંધિત કરે છે.

તેઓ સ્ત્રીઓ ચુસ્ત કપડાં પહેરવા માટે દબાણ કરવા માટે. આ સ્ત્રીઓ નબળી બનાવે છે.

તેઓ સ્ત્રીઓ સંભોગ કરવા માટે સતત દબાણ કરો. તેઓ સ્ત્રીઓ જન્મ આપવા માટે સતત દબાણ કરો. આ સ્ત્રીઓ નબળા રાખે છે.

જ્યારે સ્ત્રી દેવીઓની પૂજા થાય છે, પુરુષો પોતાના ધર્મો શોધ. આ ધર્મો માં પુરૂષો જન્મ આપી હોવાનો ડોળ કરી શકો છો. અમુક વિધિ એક પુરુષ પાદરી “જન્મ આપે છે.” લોકો જે ધર્મ માને છે કે, તેઓ “ફરીથી જન્મ છે.” આ ધર્મો, માત્ર પુરુષો જન્મ આપી શકે છે. સ્ત્રીઓ ખરાબ ગણવામાં આવે છે. આ સપના છે, પુરુષો બહેતર છે. આ ધર્મો સ્ત્રીઓ કહી પુરૂષો પાળે છે.

સ્ત્રીઓ પુરૂષો પાળે ઇન્કાર જ જોઈએ. મહિલાઓ પોતે પાળે જ જોઈએ. સ્ત્રીઓ પુરૂષો જેઓ અનિષ્ટ નથી લગ્ન જ જોઈએ. મહિલા પિતૃતંત્ર અવગણવા જ જોઈએ.

પુરુષોની-મને ખબર છે તમે આ વાંચી રહ્યા છો. તમે આ શબ્દ “યોનિ” માટે મારી વેબસાઈટ પર ત્રણ વખત શોધાયું. મને લાગે છે કે આ લેખ છે તમે શું અપેક્ષા નથી.

અમે જો તમે અમને તે અપ્રિય ન કાળજી નથી. મહિલા પાછા લડાઈ છે અને અમે લાંબા સમય સુધી કોઈ દલિત હશે નહિં.

Advertisements
Categories: ગુજરાતી (Gujarati), Foreign Language (Translations), Patriarchy, Radical Feminism | Tags: , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: