મને ખાતરી છે કે ભારતીય મહિલાઓ મને સાથે સંમત થશે છું:


ભારતીય પુરુષો મોટા ભાગના છી ઓફ ઘૃણાસ્પદ ટુકડાઓ હોય છે અને લાયક રહેવા માટે અથવા શ્વાસ નથી. કેટલાક સારા છે. પરંતુ મોટા ભાગના ખરાબ છે. તેઓ પૃથ્વી પર સૌથી લૈંગિકવાદી, મૂર્ખ, સુસ્ત, અને દુષ્ટ પુરુષો છે. તેઓ લગ્ન દુરુપયોગ માટે સ્ત્રીઓ જવાબદાર છે. તેઓ તેમની સુંદરતા સાથે યુક્તિ પતિ મહિલા દોષારોપણ કરે છે. તેઓ ગાય પૂજા પરંતુ દો મહિલાઓ અને કન્યાઓ બાળક ભૂખ્યા. તેઓ માને છે કે સ્ત્રીઓ મિલકત છે. તેઓ તેમના પત્ની ખૂન અને તેમના નાણાં લે છે. તેઓ સેક્સ માટે જુઓ શેરીમાં યુવાન છોકરીઓને અનુસરો. તેઓ ઇન્ટરનેટ પર અમેરિકન સ્ત્રીઓ સાથે બાબતો હોય પ્રયાસ કરો. તેઓ માને છે કે અમેરિકન અને યુરોપીયન મહિલાઓ વધુ તેમને સેક્સ આપી શકે છે.

ભારતીય પુરુષો કે જેઓ મારા બ્લોગ વાંચી છે મોટા ભાગના પોર્નોગ્રાફી માટે શોધ કરવામાં આવી હતી. તેઓ હિન્દી શોધ્યું. તેઓ તમિળ માં શોધાયું. તેઓ ગુજરાતી માં શોધાયું. તેઓ બંગાળી માં શોધાયું. આ સુંદર ભાષાઓ છે, બંને અવાજ અને લેખન. આ પુરુષો તે ભાષાઓ બદનામ છે. તેઓ જેમ કે “યોનિ માં શિશ્ન” તરીકે શબ્દસમૂહો માટે શોધ, “ગુદા મૈથુન”, અને “નગ્ન ચલચિત્રો” “શિશ્ન ગર્ભાશયની પ્રવેશે છે.”

હું ભારત વિશે વાંચ્યું છે. તે એક સારો વારસો સાથે એક સુંદર દેશ છે. સંગીત સારું. સારો ખોરાક. ગુડ કલા. કપડાં સારું. ઉદાર લોકો. પરંતુ વિશ્વમાં સૌથી ખરાબ પુરુષો કેટલાક ત્યાં રહે છે.

હું મૂર્ખ છું. હું ભારત અને સંસ્કૃતિ વિશે કેમ વાત કરી રહ્યો છું? આ સમસ્યા ભારતીય સંસ્કૃતિ નથી. આ સમસ્યા પુરુષો છે. આ સમસ્યા હંમેશા નર રહી છે. નર હંમેશા સમસ્યા હશે. કોઈ બાબત શું તેમના દેશમાં.

જ્યારે સ્ત્રીઓને પુરુષો છૂટકારો મેળવવા અને અન્ય સ્ત્રીઓ સાથે લગ્ન નક્કી અમે બધા ખુશ રહેશે. પુરૂષોની અમને દરેક દેશમાં દમન કરવું. અમે સ્ત્રીઓ સાથે અમારી સમય બદલે ખર્ચવા જ જોઈએ. પરંતુ ત્યાં સ્થાનો જ્યાં પિતૃપ્રધાન સમાજ મજબૂત છે. ભારત તેમાંથી એક છે. ભારતીય મહિલાઓ, હું તમારી પીડા લાગે છે!

Categories: ગુજરાતી (Gujarati), Foreign Language (Translations), Indian/South Asian, Lesbianism, Patriarchy, Race and Ethnicity, Radical Feminism | Tags: , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: