Os machos son perigosos


Os machos son perigosos. Os machos te violar e bater en ti. Os machos vou mentir para ti para obter sexo e diñeiro de ti. Non se casar con un macho. Hai algúns machos boas no mundo. Pero a maioría é malo e vai finxir ser bo para enganalo-lo. Eles queren o seu diñeiro, o sexo, ou para control-lo. Non confío neles. Só ten que as súas irmás. Amizade con outras mulleres. Deixar machos só. As mulleres deben ser un grupo unido para que poidamos protexer uns ós outros contra a violencia masculina e odio. Gardar diñeiro, tanto como poida. Deixe a súa casa, se é casada cun home, especialmente un que abusa de ti. Vivir con irmás, nais, tías e amigos wommen outros. Esqueza os machos, e deixe os seus irmás ser os seus amigos verdadeiros.

Categories: Foreign Language (Translations), O Galego (Galician), Radical Feminism | Tags: , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: