ஆண்கள் ஆபத்தானது


ஆண்களுக்கு ஆபத்து உள்ளது. ஆண்கள் நீங்கள் கற்பழிப்பு மற்றும் நீங்கள் வெல்ல முடியும். ஆண்கள் நீங்கள் பாலியல் மற்றும் பணத்தை பெற நீங்கள் பொய் சொல்ல வேண்டும். ஒரு ஆண் திருமணம் இல்லை. உலகில் சில நல்ல ஆண்கள் உள்ளன. ஆனால் மிக மோசமான மற்றும் முட்டாளே நல்ல போல் நடிக்க வேண்டும். அவர்கள் உங்கள் பணம், செக்ஸ் வேண்டும், அல்லது நீங்கள் கட்டுப்படுத்த. அவர்கள் நம்பவில்லை. நீங்கள் மட்டுமே உங்கள் சகோதரிகளும் வேண்டும். மற்ற பெண்கள் தோழமை. தனியாக ஆண்கள் விட்டு. ஆணாதிக்க முனைகளிலும் வரை, பெண்கள் மட்டும் நம்பும். பெண்கள் ஒன்றாக நாம் ஆண் வன்முறைக்கு எதிராக ஒருவருக்கொருவர் பாதுகாக்க மற்றும் வெறுக்கிறேன் ஒரு குழு இருக்க வேண்டும். நீங்கள் எவ்வளவு பணத்தை சேமிக்க. நீ ஒரு ஆண் திருமணம் செய்து இருந்தால், குறிப்பாக ஒரு யார் மீறல்கள் நீங்கள், உங்கள் வீட்டில் விட்டு. சகோதரிகள், தாய்மார்கள், அத்தைகள், மற்றும் மற்ற பெண்கள் நண்பர்களாக வாழ. ஆண்கள் மறந்து, உங்கள் சகோதரிகளும் உங்கள் உண்மையான நண்பர்கள் இருக்கட்டும்.

Categories: தமிழ் (Tamil), Foreign Language (Translations), Radical Feminism, Separatism | Tags: , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: